Knongsrok

· 07-04

ចង់ចូលនិវត្តន៍ដោយស្ងប់ចិត្ត ត្រឹមតែការសន្សំមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ អ្នកត្រូវយល់ពីវិធីរកលុយបន្ថែម៣យ៉ាងនេះ

#ចំណេះដឹង# #អត្ថបទអប់រំ# #អប់រំ និងការងារ#

240

ដើម្បីបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិ ការវិនិយោគត្រឹមត្រូវគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងរយៈពេលវែង។ ដូច្នេះបើអ្នកមានការយល់ដឹងពីរបៀបវិនិយោគ នោះជីវិតអ្នកនឹងអាចចូលនិវត្តន៍ដោយស្ងប់ចិត្ត មិនបាច់ត្រូវខ្វាយខ្វល់ថាគ្មានលុយមើលជម្ងឺពេលចាស់ទៅ ឬ ត្រូវនៅតែផ្ទះមើលចៅនោះទេ៖

១.ប្រើលុយដើម្បី "បង្កើត" លុយ៖ សម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់សន្សំ វាជាវិធីសាស្ត្រសុវត្ថិភាព និងគ្មានហានិភ័យ ផ្ទុយពីការវិនិយោគដែលអាចធ្វើឱ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាច។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការវិនិយោគមិនមានភាពស្មុគស្មាញ ឬ គួរឱ្យខ្លាចដូចមនុស្សជាច្រើនគិតនោះទេ។ សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង គួរតែជ្រើសរើសការវិនិយោគរយៈពេលវែងដែលមានតម្លៃទាប។ ជំនួសឱ្យការវិនិយោគលើភាគហ៊ុនបុគ្គល ចូលរកមើលមូលនិធិសន្ទស្សន៍ថ្លៃទាប ដើម្បីតាមដានទីផ្សារ។ នេះគឺជាវិធីសាស្រ្តដែលតស៊ូមតិដោយអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេ និងអ្នកវិនិយោគរួមទាំង Warren Buffett ផងដែរ។

២.ប្រើសមត្ថភាពរបស់អ្នកដើម្បី "បង្កើត" លុយ៖ បន្ទាប់ពីរៀនពីរបៀបវិនិយោគលុយ ជំហានបន្ទាប់គឺត្រូវស្វែងរកប្រាក់ខែដែលសាកសមនឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នក ហើយកែលម្អកម្រិតប្រាក់ចំណូលនោះជានិច្ច។ ក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនចង់កាត់បន្ថយការចំណាយលើប្រាក់ខែបុគ្គលិក ដូច្នេះការទាមទារអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកគឺជារឿងសំខាន់។ អ្នកគួរតែស្ទង់មើលប្រាក់ខែជាមធ្យមសម្រាប់មុខតំណែងស្រដៀងគ្នានៅក្នុងទីផ្សារ នៅក្រុមហ៊ុន និងបរិយាកាសផ្សេងៗគ្នា។ នេះនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់មួយ ដើម្បីធានាថាអ្នកទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យ សក្តិសមនឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នក។

៣.ប្រើពេលទំនេររបស់អ្នកដើម្បី "រកលុយ"៖ ជំហានទីបីក្នុងការបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកគឺការទាញយកប្រយោជន៍ពីពេលទំនេររបស់អ្នកដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែម។ នៅពេលចាប់ផ្តើម សូមគិតអំពីអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើ គោលដៅរបស់អ្នកជាអ្វី និងពេលវេលាដែលអ្នកអាចលះបង់បានប៉ុន្មានសម្រាប់ការងារបន្ទាប់បន្សំនោះ។ វិធីនេះនឹងជួយអោយអ្នករកប្រាក់បានច្រើនជាងមុន ជាពិសេសវានឹងធ្វើអោយអ្នកស្រណុកនៅពេលដល់វ័យត្រូវចូលនិវត្តន៍៕

សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)

ការណែនាំពិសេស