Knongsrok

· 02-02

លោក ឃុន វឌ្ឍនៈ បង្ហេីបយុទ្ធសាស្រ្ត ៤យ៉ាងសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មសម្រាប់ធ្វើទីផ្សារ

#យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ# #ចំណេះដឹង# #ចំណេះដឹងទូទៅ#

6361

ក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចភាគច្រើនមានគម្រោងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននិងបង្កើនការលក់ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញកាន់តែច្រើន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានវិធីសាស្រ្តជាច្រើនដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីអនុវត្តឲ្យមានកំណើនក្នុងអាជីវកម្ម។ ជាទូទៅ វិធីសាស្រ្តដែលក្រុមហ៊ុនមួយប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រីកមុខជំនួញរបស់ខ្លួនគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុការប្រកួតប្រជែងនិងការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរ។ សម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រកំណើនមួយចំនួននៅក្នុងអាជីវកម្មរួមមានដូចជា ការជ្រៀតចូលទីផ្សារ ការពង្រីកទីផ្សារ ការពង្រីកផលិតផល ការធ្វើពិធីកម្ម និងការបញ្ជាទិញ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាគន្លឹះយុទ្ធសាស្រ្តសំខាន់ៗសម្រាប់អនុវត្តឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានភាពរីកចម្រើន៖

1. យុទ្ធសាស្ត្រនៃការលូតលាស់ទីផ្សារ

យុទ្ធសាស្ត្រកំណើននៅក្នុងអាជីវកម្ម គឺសំដៅទៅលើការជ្រៀតចូលក្នុងទីផ្សារ។ ក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្រ្តវាយលុកទីផ្សារនៅពេលដែលមានការសម្រេចចិត្តលក់ផលិតផលដែលមានស្រាប់នៅក្នុងទីផ្សារតែមួយដែលខ្លួនមាន។ យោងតាមអ្នកជំនួញឯកទេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាវិធីតែមួយគត់ក្នុងការ ធ្វើឲ្យរីកចម្រើនដោយប្រើផលិតផលនិងទីផ្សារដែលមានស្រាប់ដើម្បីបង្កើនចំណែកទីផ្សារថ្មី។ ចំណែកទីផ្សារគឺជាភាគរយនៃការលក់ឯកតានិងដុល្លារដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបាននៅលើទីផ្សារជាក់លាក់ពីបណ្តាលដៃគូប្រកួតប្រជែងដទៃទៀត។

2. យុទ្ធសាស្រ្តនៃការពង្រីកទីផ្សារ

យុទ្ធសាស្ដ្រពង្រីកទីផ្សារដែលជាទូទៅគេហៅថាការអភិវឌ្ឍទីផ្សារតម្រូវឱ្យលក់ផលិតផលដែលមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងទីផ្សារថ្មី។ មានហេតុផលជាច្រើនដែលក្រុមហ៊ុនអាចពិចារណាមុនពេលប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកទីផ្សារមួយនេះ។ បញ្ហាចំបងមួយគឺការប្រកួតប្រជែងអាចនឹងគ្មានកន្លែងសម្រាប់ការរីកចម្រើនក្នុងទីផ្សារចាស់។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើអាជីវកម្មមិនស្វែងរកទីផ្សារថ្មីសម្រាប់ផលិតផលរបស់ខ្លួនទេ វាមិនអាចបង្កើនការលក់ ឬប្រាក់ចំណេញបានទេ។

3. យុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកផលិតផល

ក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនអាចពង្រីកចង្វាក់ផលិតកម្មនៃខ្សែផលិតផលរបស់ខ្លួនឬបន្ថែមលក្ខណៈថ្មីៗដើម្បីបង្កើនការលក់និងទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើន។ នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននីមួយៗប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្រ្តពង្រីក ឬការអភិវឌ្ឍផលិតផលពួកគេត្រូវបន្តការលក់នៅក្នុងទីផ្សារដែលមានស្រាប់។ យុទ្ធសាស្ត្រនេះអាចរីកលូតលាស់បានល្អនៅពេលបច្ចេកវិទ្យាចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរប្រសើរជាងមុន។ ប្រភេទនៃយុទ្ធសាស្រ្តនេះអាចមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុនតិច។ ដូច្នេះក្រុមហ៊ុននីមួយៗត្រូវរៀបចំផែនការយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព។

4. យុទ្ធសាស្ត្រការទិញក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ

យុទ្ធសាស្ដ្រកំណើនក្នុងអាជីវកម្មក៏អាចរួមបញ្ចូលទាំងការទិញយកក្រុមហ៊ុនបន្ថែមផងដែរ។ នៅក្នុងការទិញក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតគឺ ដើម្បីពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែធំ។ ក្រុមហ៊ុនអាចប្រើយុទ្ធសាស្រ្តប្រភេទនេះដើម្បីពង្រីកបន្ទាត់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួននិងបញ្ចូលទីផ្សារថ្មីៗបន្ថែមទៀត។ យុទ្ធសាស្ដ្រការទិញយកអាចមានហានិភ័យ ប៉ុន្តែមិនមានហានិភ័យប្រឈមខ្លាំងដូចយុទ្ធសា្រស្តពិធីកម្មទេ។មូលហេតុនោះ គឺថាផលិតផលនិងទីផ្សារត្រូវបានបង្កើតឡើងរួចហើយ៕

សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)

ការណែនាំពិសេស